ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
แบบสำรวจความคิดเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:นายสะอาด คงมี

ตำแหน่ง:ประธานกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล:นายทำนอง เมฆโต

ตำแหน่ง:กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล:นายสราวุธ คงมี

ตำแหน่ง:กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล:นายสมชาย แก้วกำพล

ตำแหน่ง:กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล:นายอเนก เมฆโต

ตำแหน่ง:กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล:นางทองดำ มีสุธา

ตำแหน่ง:กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล:นางดวงใจ สุขดี

ตำแหน่ง:กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล:นายจเร จันทโชติ

ตำแหน่ง:กรรมการผู้แทนครู

ชื่อ-นามสกุล:นางนิภาวรรณ สิงห์สุวรรณ

ตำแหน่ง:กรรมการและเลขา