ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
แบบสำรวจความคิดเห็น

บุคลากร

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ: -

ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง พูลโพธิ์

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ: ทุกกลุ่มสาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางนิศาชล ภู่ระหงษ์

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ: ทุกกลุ่มสาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายจเร จันทโชติ

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ: ทุกกลุ่มสาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางนิภาวรรณ สิงห์สุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ: ทุกกลุ่มสาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ เกิดทอง

ตำแหน่ง : ครูธุรการ

กลุ่มสาระ: -

ชื่อ-นามสกุล : นางละมัย คงอิ่ม

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

กลุ่มสาระ: -