ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
แบบสำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 6 4 10 1
อนุบาล 3 4 6 10 1
รวม อนุบาล 10 10 20 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 1 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 6 9 1
รวมประถม 40 25 65 6
รวมทั้งหมด 50 35 85 8

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดวังตะขบ